Info:  01/ 35 35 131 | Radnička cesta 1A, Zagreb
Info:  021/ 553 340 | Moliških Hrvata 4, Split
Dr.Pharma
No products in the cart.

Zaštita osobnih podataka

Dr Pharma d.o.o. obrađuje samo one osobne podatke kupaca/korisnika koji su nužni za postizanje  određene pravno dopuštene svrhe, u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Dr Pharma d.o.o. čuva osobne podatke onoliko dugo koliko je to nužno za ostvarenje određane  zakonite svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja podataka.

Dr Pharma d.o.o. primjenjuje tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite podataka kupaca/korisnika. Osobni podaci kupaca/korisnika štite se od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene, te neovlaštenog ili nezakonitog pristupa, obrade ili razotkrivanja.

Kupci/korisnici se u svakom trenutku mogu obratiti Dr Pharma-i sa zahtjevom za izmjene podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele da se njihovi podaci ne obrađuju, pisanim putem na dolje navedene adrese.

U slučaju potrebe za zaštitom prava kupac/korisnik se može obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Sveobuhvatne informacije i detalje o postupanju s osobnim podacima kupaca/korisnika mogu se pronaći u Pravilniku zaštite osobnih podataka Dr Pharma d.o.o. koji je dostupan u poslovnicama Dr Pharma d.o.o..

Dr Pharma d.o.o., Radnička cesta 1a, 10000 Zagreb, OIB:20927618113, www:drpharma.hr
Dr Pharma d.o.o., Moliških Hrvata 4, 21000 Split
Službenik za zaštitu osobnih podataka: E-mail: kontakt@drpharma.hr