Niže pročitajte naše uvjete korištenja i prodaje te zaštite osobnih podataka.

OPĆE ODREDBE

Tvrtka DR PHARMA d.o.o. (nadalje: “Tvrtka”) imatelj je i nositelj je svih prava na internet stranici www.medelahrvatska.hr. DR PHARMA putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje internet trgovine – webshopa (nadalje: “Webshop”). Korištenjem usluge Webshopa i vezanih internet stranica i servisa na www.medelahrvatska.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (nadalje: Uvjeti) kao i da ih u svakom trenutku u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze u vezi kupnje proizvoda ili usluga putem Webshopa kao i na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (nadalje: “Ugovor”) između potrošača kao krajnjeg kupca i Webshopa, odnosno Društva, te se smatraju sastavnim dijelom takvih Ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Webshopa je: DR PHARMA d.o.o., sa sjedištem u Novom Zagrebu – Odra, Velika cesta 33, OIB: 20927618113.

Korisnicima Webshopa, tj. kupcima, savjetuje se i upućuje ih se da se prije kupnje na Webshopu upoznaju s ovim Uvjetima kao i iste periodički provjeravaju, sve kako bi se upoznali i bili upoznati sa svim njihovim pravima i obvezama.

DR PHARMA pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svakom trenutku bez ikakve prethodne najave ili obavijesti. DR PHARMA nije niti neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice koje proizlaze iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici www.medelahrvatska.hr.
DR PHARMA zadržava pravo prekinuti s pružanjem usluge Webshopa i/ili drugih usluga koje pruža putem internet stranice www. medelahrvatska .hr kao i pravo promijeniti sadržaj Webshopa i/ili internet stranica www. medelahrvatska .hr u svakom trenutku bez prethodne najave. DR PHARMA neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz istog. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici www. medelahrvatska .hr.

DR PHARMA zadržava pravo promijeniti, ograničiti i/ili prestati s pružanjem usluge Webshopa u svakom trenutku bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično. DR PHARMA može u potpunosti ograničiti pristup, kao i pružanje određenih usluga, korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.
Korištenje usluga Webshopa dozvoljeno je isključivo punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje Webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena. Roditelji i/ili skrbnici dužni o navedenom voditi računa, a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvom upotrebom odnosno korištenjem. DR PHARMA u svakom slučaju ne odgovara za eventualne posljedice takve upotrebe odnosno korištenja Webshopa.

Svi proizvodi kupljeni na Webshopu koriste se na vlastitu odgovornost.

Webshop, odnosno DR PHARMA, pridržava pravo na moguće nenamjerne i/ili slučajne pogreške oko točnosti te potpunosti opisa i slika proizvoda a koji se nalaze na Webshopu i/ili internet stranici www. drpharma.hr. Razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisa proizvoda posebno su moguće ukoliko proizvođač i/ili dobavljač izmijene neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.
Webshop, odnosno DR PHARMA, ne daje jamstva da fotografije proizvoda u cijelosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Bez obzira na navedeno, Webshop odnosno DR PHARMA opise redovito i detaljno provjerava.

UVJETI PRODAJE

A) Sklapanje ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i eventualni posebni uvjeti prodaje navedeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Društva za sklapanje Ugovora.

Korisnik kao kupac na internet stranici Webshopa, zaključivanjem narudžbe i/ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima prihvaća ove Uvjete te se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Društva, sve prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i svrha Ugovora je kupnja odabranog odnosno odabranih proizvoda i/ili odabrane usluge ili usluga putem Webshopa uz plaćanje odgovarajuće cijene toga/tih proizvoda i/ili usluge/a. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Društva i to odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili gost korisnik Webshopa.

Zaključivanjem narudžbe na internet stranici Webshopa smatra se da je zaključen Ugovor između korisnika i Društva. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Nastavno na sklapanje Ugovora korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/2015), obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i ovi Uvjeti.

B) Uvjeti i postupak kupnje

Na Webshopu se za pojedine proizvode, između ostalog, naznačuju glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cijena, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave. Svi navedeni podaci važeći su u trenutku zaključene narudžbe.

Cijena proizvoda kao i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) te se tako izvršava plaćanje. Sve cijene uključuju PDV.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u HRK se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

Ukoliko korisnik ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, korisnik može kontaktirati DR PHARMA putem elektroničke pošte na: info@drpharma.hr ili putem telefona na: 01 3535 131.

C) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 >> Plaćanje kreditnom/debitnom karticom

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa CorvusPay za plaćanje kreditnim karticama:

Visa, PBZ card Visa Premium, Mastercard, Maestro, Diners, Discover

Omogućeno je plaćanje na rate: 

Karticama PBZ-a: Visa, Visa Premium, Maestro do 6 rata
Karticama ZABA-e: Mastercard, Visa do 12 rata (min.iznos mora biti 100,00 kn)

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

 >> Plaćanje općom uplatnicom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u poslovnicama poslovnih banaka, FINA-e ili pošte. Nakon potvrde narudžbe kupcu se šalje elektronička pošta s podacima potrebnim za plaćanje općom uplatnicom.

 >> Plaćanje internet bankarstvom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti putem internet bankarstva bilo koje banke koja nudi mogućnost takav načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe kupcu se šalje elektronička pošta s podacima potrebnim za plaćanje internet bankarstvom.

 >> Plaćanje gotovinom – pouzećem

Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen na računu uključujući i trošak dostave. 

D) Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši putem vanjske kurirske službe na adresu koju je korisnik naveo prilikom kupnje. Dostava narudžbi vrši se putem dostavne službe “Intereuropa” na adresu koju ste naveli prilikom kupnje.
Za naručenu robu dostava se naplaćuje u iznosu 30 kn. Za narudžbe veće od 299 kn, dostava je potpuno besplatna.

Robu (koja je dostupna na lageru) dostavljamo unutar 1-7 dana direktno na vašu adresu. Za vrijeme trajanja vremensko ograničenih promotivnih akcija, rok dostave može se produžiti za 2 do 3 radna dana.

Dostavu vršimo samo na području Republike Hrvatske.

Naručeni proizvod pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti nama.

Kupac je obavezan, prilikom preuzimanja robe istu pregledati da nema vidljivih oštećenja, te potom potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

E) Reklamacije, prigovori te materijalni nedostaci

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi:

– poštom na sljedeću adresu: DR PHARMA d.o.o. Velika cesta 33, 10020 Odra; ili
– elektroničkom poštom na info@drpharma.hr,

Odgovor na vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Ukoliko pošiljka odnosno pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja kupac može odbiti primitak iste, a dostavna služba će istu vratiti Webshopu odnosno tvrtci.

U slučaju opravdane reklamacije zbog oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe, ako kupac nije utjecao na oštećenje, neispravnost ili nedostatak robe, DR PHARMA korisniku daje mogućnost za raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili pravo na zamjenu proizvoda.

DR PHARMA je odgovorna za svaki materijalni nedostatak u roku 2 godine od dana isporuke proizvoda.
U slučaju nedostataka i neispravnosti proizvoda prema Članku 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (nadalje: “ZOO”). Sukladno članku 410. ZOO-a kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio DR PHARMA o materijalnom nedostatku ili neispravnosti proizvoda, može po svom izboru zahtijevati da: DR PHARMA nedostatak ukloni, da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati snižavanje cijene, izjaviti da raskida ugovor. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava, uključujući i pravo na popravljanje štete. Prema članku 412. stavak 1. ZOO-a, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Društvu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kod pregleda robe, sukladno članku 403. ZOO-a, kupac na daljinu u roku od 8 dana mora obavijestiti DR PHARMA o vidljivim nedostatcima. Kod zajedničkog pregleda robe kupca i Društva, kupac je dužan odmah priopćiti svoje primjedbe. Ukoliko se kupac ne drži ovih rokova gubi pravo koje mu po osnovi pripada.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 12 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi DR PHARMA u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije upućene nakon isteka roka od 12 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi DR PHARMA, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 12 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja snosi kupac ili DR PHARMA ovisno o rezultatu vještačenja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

U slučaju neriješenih prigovora potrošači mogu rješavati potrošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) . Trgovac DR PHARMA d.o.o. će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARPS tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, 1000 Zagreb, Hrvatska, ili na http://www.hup.hr

F) Jamstvo za ispravnost proizvoda i servis

Za proizvode za koje se daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača izdaje se jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije pokrivena jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurani su putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.

G) Jednostrani raskid ugovora

Korisnik ima pravo i može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
– ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe;
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti DR PHARMA o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom:

– poštom na sljedeću adresu: DR PHARMA d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Odra; ili
– elektroničkom poštom na: info@drpharma.hr,

u kojoj izjavi će korisnik navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Korisnik može elektronički ispuniti i poslati predmetni obrazac, a DR PHARMA će mu u tom slučaju elektroničkom poštom bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se pri dnu ovih uvjeta.

Rok za jednostrani raskid Ugovora od 14 (četrnaest) dana teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio (a koja nije prijevoznik) roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. U slučaju usluge rok za jednostrani raskid Ugovora teče od dana sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada DR PHARMA zaprimi korisnikovu izjavu odnosno obrazac o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je DR PHARMA ponudilo.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca DR PHARMA može izvršiti tek nakon što roba tvrtci (u nekorištenom, nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu korisnik treba vratiti ili predati (u nekorištenom, nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) Društvu na adresu DR PHARMA d.o.o. – Web trgovina, Velika cesta 33, 10020 Novi Zagreb, Odra bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Smatra se da je korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu tvrtci, odnosno osobi koju je DR PHARMA ovlastilo za primanje robe

Izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Provjera funkcionalnosti ne podrazumijeva provjeru proizvoda u svakom pogledu odnosno korisnik može koristiti i pregledati proizvod na isti način i u istoj mjeri kako je to dozvoljeno u fizičkoj trgovini tvrtke Dr Pharma d.o.o..

U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata biti će umanjen za postotak u skladu s vrijednosti robe, u kojem slučaju će korisnik biti o tome obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Društvu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio DR PHARMA o jednostranom raskidu Ugovora.

 

*Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga
putem DR PHARMA d.o.o. web trgovina sklopljenog putem Internet narudžbe (na daljinu):

Prima:
DR PHARMA d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Novi Zagreb, Odra, info@drpharma.hr, 01 3535 131
Ja, _________________________________________________
(ime i prezime potrošača)

iz ___________________________________________________
(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________
(upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________
(upišite broj dokumenta)

primljene dana _____________________.
(upišite datum)
U _____________________, dana _____________________.
(grad/mjesto) (datum).

 

 

__________________________
Potpis potrošača

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

DR PHARMA je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR odredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Registracijom iskazujete suglasnost da se vaši osobi podaci mogu prikupljati i obrađivati u svrhu kupoprodajnog odnosa.

Webshop odnosno DR PHARMA se obvezuje brinuti o privatnosti korisnika Webshopa sukladno GDPR.u, te će prikupljene podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

DR PHARMA odnosno Webshop može prikupljati osobne podatke korisnika/kupaca, uključujući ime i prezime/naziv, adresu, OIB, telefonski broj i/ili adresu elektroničke pošte sukladno GDPR.u, samo ako iste korisnik dragovoljno stavi na raspolaganje odnosno dostavi Društvu/Webshopu.

DR PHARMA će navedene podatke koristiti sukladno GDPR.u, isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te sa svrhom uvida u i razumijevanja potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvoja i dizanja kvalitete pružanja usluga Webshopa.

DR PHARMA putem Webshopa prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima sukladno GDPR.u, u vezi načina uporabe Webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

DR PHARMA putem Webshopa prikuplja i bilježi podatke sukladno GDPR.u o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika i/ili o lokaciji računala za potrebe sistemske administracije, otklanjanja problema ili kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja i/ili unapređivanja tehničkih karakteristika internetskog servisa. DR PHARMA automatizirano bilježi podatke o navikama korištenja Webshopa od strane korisnika, uključujući i datoteku o posjećenosti pojedinih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke DR PHARMA će koristiti sukladno GDPR.u isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge Webshopa te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

DR PHARMA odnosno Webshop ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupca niti pohranjuje transakcijske podatke, već za plaćanje putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti podatke korisnika/kupca sukladno GDPR-u.

Izjava o privatnosti

Dr.Pharma se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem navedene Uredbe jer je svjestan da je sigurnost Vaših osobnih podataka pri upotrebi ove internetske stranice i drugih usluga itekako važna stoga osobne podatke strogo čuvamo i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prikupljamo samo osnovne podatke korisnika/kupaca koji su nužni za ispunjenje naših obaveza i koji su dobrovoljno dostavljeni te neće uvjetovati korisniku pristup na svoje stranice ili korištenje usluga slanjem dodatnih osobnih podataka.

Prikupljene podatke Dr.Pharma ne prodaje, ne iznajmljuje, te ih neće staviti trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez zahtjeva korisnika.

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Korisnik/kupac kupovinom, odnosno davanjem podataka o svojoj e-mail adresi, sukladno GDPR-u, Društvu daje suglasnost da ga DR PHARMA u svrhu promocije svojih usluga i/ili proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o sadržaju internet stranica Društva odnosno Webshopa, promjenama na istima, popustima, akcijama, proizvodima i/ili promjenama u vezi načina pružanja usluga Društva i/ili Webshopa. Korisnik je ovlašten sukladno GDPR-u u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.