fbpx
No products in the cart.

Uvjeti korištenja

Ovdje možete saznati informacije vezane uz uvjete korištenja naše web trgovine odnosno načine plaćanja, trošak dostave, pravila privatnosti i pravo na raskid ugovora.

NAČIN PLAĆANJA

U našoj web trgovini kupovinu možete obaviti na slijedeće načine:

 

1. Općom uplatnicom / Internet bankarstvom / Virmanski

 

2. Pouzećem – gotovinom prilikom preuzimanja

 

Naružbu možete izvršiti na dva načina:

- registracijom na našoj web trgovini, odnosno da prvo kreirate svoj korisnički profil te potom izvršite svoju narudžbu

- bez registriracije odnosno da narudžbu izvršite kao gost kupac bez kreiranja vašeg korisničkog profila na našoj web trgovini

 

DOSTAVA

Dostava narudžbi vrši se putem dostavne službe “Intereuropa” na adresu koju ste naveli prilikom kupnje.
Za naručenu robu dostava se naplaćuje u iznosu 30 kn. Za narudžbe veće od 299 kn, dostava je potpuno besplatna.

 

Robu (koja je dostupna na lageru) dostavljamo unutar 7 dana direktno na vašu adresu.

 

Dostavu radimo na području cijele Republike Hrvatske.

 

Naručeni proizvod pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti nama.

 

Kupac je obavezna, prilikom preuzimanja robe, potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

 

UVJETI KORIŠTENJA

1. OPĆE ODREDBE

Tvrtka DR PHARMA d.o.o. (nadalje: “Tvrtka”) imatelj je i nositelj je svih prava na internet stranici www.drpharma.hr. DR PHARMA putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje internet trgovine – webshopa (nadalje: “Webshop”). Korištenjem usluge Webshopa i vezanih internet stranica i servisa na www.drpharma.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (nadalje: Uvjeti) kao i da ih u svakom trenutku u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze u vezi kupnje proizvoda ili usluga putem Webshopa kao i na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (nadalje: “Ugovor”) između potrošača kao krajnjeg kupca i Webshopa, odnosno Društva, te se smatraju sastavnim dijelom takvih Ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Webshopa je: DR PHARMA d.o.o., sa sjedištem u Odri, Velika cesta 33, OIB: 20927618113.

Korisnicima Webshopa, tj. kupcima, savjetuje se i upućuje ih se da se prije kupnje na Webshopu upoznaju s ovim Uvjetima kao i iste periodički provjeravaju, sve kako bi se upoznali i bili upoznati sa svim njihovim pravima i obvezama.

DR PHARMA pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svakom trenutku bez ikakve prethodne najave ili obavijesti. DR PHARMA nije niti neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice koje proizlaze iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici www.drpharma.hr.
DR PHARMA zadržava pravo prekinuti s pružanjem usluge Webshopa i/ili drugih usluga koje pruža putem internet stranice www.drpharma.hr kao i pravo promijeniti sadržaj Webshopa i/ili internet stranica www.drpharma.hr u svakom trenutku bez prethodne najave. DR PHARMA neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz istog. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici www.drpharma.hr.

DR PHARMA zadržava pravo promijeniti, ograničiti i/ili prestati s pružanjem usluge Webshopa u svakom trenutku bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično. DR PHARMA može u potpunosti ograničiti pristup, kao i pružanje određenih usluga, korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.
Korištenje usluga Webshopa dozvoljeno je isključivo punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje Webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena. Roditelji i/ili skrbnici dužni o navedenom voditi računa, a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvom upotrebom odnosno korištenjem. DR PHARMA u svakom slučaju ne odgovara za eventualne posljedice takve upotrebe odnosno korištenja Webshopa.

Svi proizvodi kupljeni na Webshopu koriste se na vlastitu odgovornost.
Webshop, odnosno DR PHARMA, u potpunosti se odriče od bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost informacija i sadržaja koji se nalaze na Webshopu i/ili internet stranici www.drpharma.hr. Webshop, odnosno DR PHARMA, pridržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, odnosno tiskarske greške.
Webshop, odnosno DR PHARMA, ne daje jamstva da fotografije proizvoda u cijelosti odgovaraju izgledu samog proizvodu, a posebno ne odgovara za moguće nenamjerne i/ili slučajne pogreške u opisu proizvoda i/ili tiskarske greške. Razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisa proizvoda posebno su moguće ukoliko proizvođač i/ili dobavljač izmijene neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Bez obzira na navedeno, Webshop odnosno DR PHARMA opise redovito i detaljno provjerava.

 

2. UVJETI PRODAJE

a) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i eventualni posebni uvjeti prodaje navedeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Društva za sklapanje Ugovora.

Korisnik kao kupac na internet stranici Webshopa, zaključivanjem narudžbe i/ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima prihvaća ove Uvjete te se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Društva, sve prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i svrha Ugovora je kupnja odabranog odnosno odabranih proizvoda i/ili odabrane usluge ili usluga putem Webshopa uz plaćanje odgovarajuće cijene toga/tih proizvoda i/ili usluge/a. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Društva i to odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili gost korisnik Webshopa.

Zaključivanjem narudžbe na internet stranici Webshopa smatra se da je zaključen Ugovor između korisnika i Društva. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Nastavno na sklapanje Ugovora korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/2015), obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i ovi Uvjeti.

Korisnik ima pravo i može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
– ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe;
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti DR PHARMA o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom:

– poštom na sljedeću adresu: DR PHARMA d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Odra; ili
– elektroničkom poštom na: info@drpharma.hr,

u kojoj izjavi će korisnik navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se pri dnu ovih uvjeta.

Korisnik može elektronički ispuniti i poslati predmetni obrazac, a DR PHARMA će mu u tom slučaju elektroničkom poštom bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora od 14 (četrnaest) dana teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio (a koja nije prijevoznik) roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. U slučaju usluge rok za jednostrani raskid Ugovora teče od dana sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada DR PHARMA zaprimi korisnikovu izjavu odnosno obrazac o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je DR PHARMA ponudilo.

Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca DR PHARMA može izvršiti tek nakon što roba Društvu bude vraćena odnosno nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Robu korisnik treba vratiti ili predati Društvu na adresu DR PHARMA d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Odra bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Društvu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da je korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu tvrtci, odnosno osobi koju je DR PHARMA ovlastilo za primanje robe

Izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata biti će umanjen za postotak u skladu s vrijednosti robe, u kojem slučaju će korisnik biti o tome obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Društvu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio DR PHARMA o jednostranom raskidu Ugovora.

b) Uvjeti i postupak kupnje

Na Webshopu se za pojedine proizvode, između ostalog, naznačuju glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cijena, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave. Svi navedeni podaci važeći su u trenutku zaključene narudžbe.

Cijena proizvoda kao i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) te se tako izvršava plaćanje. Sve cijene uključuju PDV.
Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u HRK se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

Ukoliko korisnik ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, korisnik može kontaktirati DR PHARMA putem elektroničke pošte na: info@drpharma.hr ili putem telefona na: 01 3535 131.

c) Reklamacije, prigovori te materijalni nedostaci

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi:

– poštom na sljedeću adresu: DR PHARMA d.o.o. Velika cesta 33, 10020 Odra; ili
– elektroničkom poštom na info@drpharma.hr,

Ukoliko pošiljka odnosno pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja kupac može odbiti primitak iste, a dostavna služba će istu vratiti Webshopu odnosno tvrtci.

U slučaju opravdane reklamacije zbog oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe, ako kupac nije utjecao na oštećenje, neispravnost ili nedostatak robe, DR PHARMA korisniku daje mogućnost za raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili pravo na zamjenu proizvoda.
U slučaju opravdane reklamacije, u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, DR PHARMA snosi cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi DR PHARMA u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi DR PHARMA, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja snosi kupac.

U slučaju nedostataka i neispravnosti proizvoda prema Članku 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (nadalje: “ZOO”). Kod pregleda robe, sukladno članku 403. ZOO-a, kupac na daljinu u roku od 8 dana mora obavijestiti DR PHARMA o vidljivim nedostatcima. Kod zajedničkog pregleda robe kupca i Društva, kupac je dužan odmah priopćiti svoje primjedbe. Ukoliko se kupac ne drži ovih rokova gubi pravo koje mu po osnovi pripada.

Sukladno članku 410. ZOO-a kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio DR PHARMA, može po svom izboru zahtijevati da: DR PHARMA nedostatak ukloni, da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati snižavanje cijene, izjaviti da raskida ugovor. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava, uključujući i pravo na popravljanje štete. Prema članku 412. stavak 1. ZOO-a, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Društvu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr

U slučaju neriješenih prigovora potrošači mogu rješavati potrošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) . Trgovac DR PHARMA d.o.o. će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARPS tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, 1000 Zagreb, Hrvatska, ili na http://www.hup.hr

d) Jamstvo za ispravnost proizvoda i servis

Za proizvode za koje se daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača izdaje se jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije pokrivena jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurani su putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.

 

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

DR PHARMA je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR odredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Registracijom iskazujete suglasnost da se vaši osobi podaci mogu prikupljati i obrađivati u svrhu kupoprodajnog odnosa.

Webshop odnosno DR PHARMA se obvezuje brinuti o privatnosti korisnika Webshopa sukladno GDPR.u, te će prikupljene podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

DR PHARMA odnosno Webshop može prikupljati osobne podatke korisnika/kupaca, uključujući ime i prezime/naziv, adresu, OIB, telefonski broj i/ili adresu elektroničke pošte sukladno GDPR.u, samo ako iste korisnik dragovoljno stavi na raspolaganje odnosno dostavi Društvu/Webshopu.

DR PHARMA će navedene podatke koristiti sukladno GDPR.u, isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te sa svrhom uvida u i razumijevanja potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvoja i dizanja kvalitete pružanja usluga Webshopa.

DR PHARMA putem Webshopa prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima sukladno GDPR.u, u vezi načina uporabe Webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

DR PHARMA putem Webshopa prikuplja i bilježi podatke sukladno GDPR.u o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika i/ili o lokaciji računala za potrebe sistemske administracije, otklanjanja problema ili kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja i/ili unapređivanja tehničkih karakteristika internetskog servisa. DR PHARMA automatizirano bilježi podatke o navikama korištenja Webshopa od strane korisnika, uključujući i datoteku o posjećenosti pojedinih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke DR PHARMA će koristiti sukladno GDPR.u isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge Webshopa te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

DR PHARMA odnosno Webshop ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupca niti pohranjuje transakcijske podatke, već za plaćanje putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti podatke korisnika/kupca sukladno GDPR-u.

 

4. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Korisnik/kupac kupovinom, odnosno davanjem podataka o svojoj e-mail adresi, sukladno GDPR-u, Društvu daje suglasnost da ga DR PHARMA u svrhu promocije svojih usluga i/ili proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o sadržaju internet stranica Društva odnosno Webshopa, promjenama na istima, popustima, akcijama, proizvodima i/ili promjenama u vezi načina pružanja usluga Društva i/ili Webshopa. Korisnik je ovlašten sukladno GDPR.u u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Dr.Pharma d.o.o. sa sjedištem u Velika cesta 33, 10 020 Odra, (dalje u tekstu Dr.Pharma) je vlasnik ove internetske stranice i pripadajuće internet trgovine što znači da je voditelj obrade Vaših osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i važećih zakona o zaštiti podataka Republike Hrvatske.

Dr.Pharma se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem navedene Uredbe jer je svjestan da je sigurnost Vaših osobnih podataka pri upotrebi ove internetske stranice i drugih usluga itekako važna stoga osobne podatke strogo čuvamo i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Prikupljamo samo osnovne podatke korisnika/kupaca koji su nužni za ispunjenje naših obaveza i koji su dobrovoljno dostavljeni te neće uvjetovati korisniku pristup na svoje stranice ili korištenje usluga slanjem dodatnih osobnih podataka.

Prikupljene podatke Dr.Pharma ne prodaje, ne iznajmljuje, te ih neće staviti trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez zahtjeva korisnika.

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i dr.
Drugim riječima, osobni podaci uključuju i brojeve mobilnih telefona, kućne adrese, adrese elektroničke pošte, a mogu uključivati i fotografije, osobne preferencije, IP adrese računala te financijske informacije i navike kupovanja.

VAŠA PRAVA

Prema spomenutoj Općoj uredbi o zaštiti podataka možete ostvariti određena prava koja donosimo u nastavku.

 • Pravo na informiranost

Imate pravo biti informirani o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke te Vam te informacije donosimo u ovoj Politici privatnosti.

 • Pravo na pristup podacima

Imate pravo ostvariti pristup svojim osobnim podacima sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, u koju svrhu te s kojim rokom pohrane se obrađuju.

 • Pravo na ispravak

Imate pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka ili dopuniti postojeće.

 • Pravo na zaborav (brisanje)

Prema članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ako su nezakonito obrađeni itd. Ovo nije apsolutno pravo jer možemo imati pravne ili legitimne osnove zazadržavanje Vaših osobnih podataka.

 • Pravo na ograničenje obrade

U pojedinim situacijama imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka uz iznimku pohrane što znači da ih i dalje možemo pohranjivati, ali ih ne možemo dodatno obrađivati.

 • Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na prijenos svojih osobnih podataka iz naših baza, u strukturiranom obliku i strojno čitljivom formatu te iste prenijeti u neku drugu bazu podataka.

 • Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka. Tada voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese.

 • Pravo na isključivanje kolačića

Imate pravo isključiti kolačiće podešavanjem postavki svog preglednika. Za više informacija potražite poglavlje Upotreba kolačića.

KOJE OSOBNE PODATKE MI PRIKUPLJAMO?

Podatke prikupljamo kada koristite usluge naše internetske stranice na način da nam ih dajete izravno prilikom ostavljanja upita korištenjem obrasca ili slanjem elektronske pošte. Podatke prikupljamo i upotrebljavanjem kolačića kako bismo osigurali ispravan rad i korištenje internetske stranice.

Podaci koje prikupljamo:

 • Ime i prezime;
 • Adresa e-pošte;
 • Ostale informacije o sebi koje ste podijelili s nama prilikom upita (mogu
 • uključivati podatke o dobrobiti i zdravlju)
 • Informacije prikupljene pomoću kolačića

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Kada nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca za upit koji isto tako šaljete elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Informacije prikupljene pomoću kolačića ili sličnih tehnologija koristimo kako bismo osigurali ispravan rad naše internetske stranice, odnosno ispravan prikaz sadržaja, za stvaranje i pamćenje sadržaja u košarici, te kako bismo osigurali da je naša internetska stranica pouzdana i sigurna. Kolačiće koristimo i da bismo Vas zaštitili od prevare ili zloupotrebe naših internetskih stranica ili usluga.

Popunjavajući formulare na službenoj stranici korisnik jamči da su informacije koje su priložene točne te da je u cijelosti suglasan s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

UPOTREBA KOLAČIĆA

Na ovoj internetskoj stranici koristimo „kolačiće“. To su male tekstualne datoteke pohranjene na Vašem uređaju (računalu, tabletu, mobilnom telefonu) putem pretraživača koji koristite. Kolačići pohranjuju određene informacije u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti ili postavki stranice.
Koristimo dvije vrste kolačića. Privremene i stalne. Privremeni služe za pohranu podataka o trenutnoj posjeti stranica i brišu se izlaskom iz preglednika, a trajni služe za pohranu podataka o načinu korištenja stranica i ostaju na računalu korisnika dok ih on ne obriše.

Kolačići koje koristimo ne prikupljaju nikakve osobne podatke od korisnika, poput e-mail adrese i slično.

Koristimo i tzv. “kolačiće treće strane” vezane za prikupljanje podataka o navikama korisnika, broju posjeta, lokaciji korisnika i slično (Google analytics).

Svaki korisnik može isključiti upotrebu kolačića u svom internet pregledniku, te izbrisati postojeće. Na ovoj adresi može se pronaći više podataka o upotrebi kolačića: http://www.aboutcookies.org

POVEZNICE

Kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naše internetske stranice upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj, činit ćemo sve što je u našoj moći, međutim, ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese i stranice s obzirom da se sve brzo mijenja. Ako putem poveznica posjetite bilo koje od ovih adresa, imajte na umu da te stranice imaju svoja pravila privatnosti i da mi nismo nadležni ni odgovorni za njih.

GDJE POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke koje dijelite prilikom slanja upita putem obrasca na stranici, Dr.Pharma pohranjuje na svom serveru i štiti ih određenim sigurnosnim mjerama od manipulacija, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.

KOLIKO DUGO PROHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da zatražena usluga bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna. Npr. ako nam se obratite s upitom, Vaše podatke pohranjujemo u razdoblju potrebnom za obradu upita. Kada se kolačići pohranjuju na Vaše računalo, pohranjujemo ih dok služe svrsi ili u trajanju određenom u lokalnim propisima i smjernicama.

SIGURNOST PODATAKA

Radi sigurnosti podataka na našim poslužiteljima globalne mreže te kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

STATISTIKA POSLUŽITELJA

Naši poslužitelji globalne mreže koriste statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam svoje stranice prilagoditi kako bi bile što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naše stranice).

KONTAKT

Ukoliko imate pitanja o zaštiti Vaših osobnih podataka koje ste podijeliti s Dr.Pharma ili biste htjeli ostvariti navedena prava, možete nam se obratiti na adresu elektroničke pošte:

kontakt@drpharma.hr

Za obradu Vašeg zahtjeva možda ćemo zatražiti potvrdu identiteta.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba (u nekorištenom, nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili predajte (u nekorištenom, nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) nama na adresu DR PHARMA d.o.o. – Web trgovina, Velika cesta 33, 10020 Odra, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

_________________________________________________________________________________________________________

*Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga
putem DR PHARMA web trgovine sklopljenog putem Internet narudžbe (na daljinu):

Prima:
DR PHARMA d.o.o., Velika cesta 33, 10020 Odra, info@drpharma.hr, 01 3535 131
Ja, _________________________________________________
(ime i prezime potrošača)

iz ___________________________________________________
(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________
(upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________
(upišite broj dokumenta)

primljene dana _____________________.
(upišite datum)
U _____________________, dana _____________________.
(grad/mjesto) (datum).

__________________________
Potpis potrošača